Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  • De algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen kampactiviteiten.nl, lasergamenhuren.nl en huurpaintball.nl hieronder genaamd kampactiviteiten en huurders.
  • Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig
  • Bij het aangaan van een huurovereenkomst gaat men akkoord met de algemene voorwaarde
 1. Huurovereenkomst
  • Een huurovereenkomst komt tot stand wanneer schriftelijk dan wel mondeling uitvoering is gegeven voor een overeenkomst
  • De overeenkomst heeft alleen betrekking op producten en diensten welke in de overeenkomst staan vermeld.
  • Kampactiviteiten Behoud zich het recht om ten alle tijden de huurovereenkomst bij gebreken te annuleren
 1. Annuleren
  • Annulering van de huurovereenkomst is alleen per mail mogelijk
  • Bij Annulering van de huurovereenkomst worden de volgende percentages in rekening gebracht
  • Er worden geen kosten in rekening gebracht bij Annulering voor 21 dagen voor levering
  • 10% van de huurprijs bij annulering voor 14 dagen voor levering
  • 25% van de huurprijs bij annulering voor 7 dagen voor levering
  • 50% van de huurprijs bij annulering van 7 dagen of minder voor levering of het niet opkomen halen van de goederen op de afgesproken dag/tijdstip.
 1. Ophalen
  • Indien de huurder het gehuurde zelf afhaalt kan dit alleen op de afgesproken dag en tijdstip.
  • Kampactiviteiten is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen door of tijdens het vervoer van het gehuurde.
  • Bij het helpen met in/uitladen is kampactiviteiten niet aansprakelijk voor eventuele veroorzaakte beschadigingen.
  • Het gehuurde dient Maximaal 3 dagen na de laatste huur dag terug gebracht te worden. Hierna wordt er €2,50 per geweer per dag in rekking gebracht
 1. Bezorgen/Retourneren
  • Indien het gehuurde wordt geleverd wordt het gehuurde naar de afgesproken Locatie verstuurd.
  • De verzendkosten bedraagt 20 euro.
  • Bij verzending is het Retourneren in de verzendkosten inbegrepen.
  • Het gehuurde dient Maximaal 3 dagen na de laatste huur dag retour gestuurd te worden. Hierna wordt er €2,50 per geweer per dag in rekking gebracht
 1. Betaling
  • De betaling dient tenzij anders overeen gekomen uiterlijk 2 dagen voor verzending per bank te zijn voldaan.
 1. Aansprakelijkheid
  • Kampactiviteiten is in geen geval aansprakelijk voor opgelopen schade door gebruik van de gehuurde materialen.
  • Kampactiviteiten is in geen geval aansprakelijk voor opgelopen schade aan derde door het gebruik van het gehuurde.
  • De huurder is aansprakelijk voor alle Schade aan het gehuurde ook al is dit overmacht.
  • Bij vernieling/beschadiging van het gehuurde zal Kampactiviteiten de gelede schade verhalen op de huurder ook al is dit buiten zijn of haar doen om gebeurd.
  • De huurder dient zelf voor de benodigde verzekeringen en vergunningen te zorgen.
  • Kampactiviteiten Hanteert een minimum leeftijd van 16 jaar voor het Begeleiden van de gehuurde materialen.
 1. Overig
  • De verhuurde goederen blijven ten alle tijden eigendom van Kampactiviteiten
  • Het is niet toegestaan om het gehuurde door te verhuren aan derden.t
Winkelwagen